SprogTrappeHuset

Følg børns udvikling – få praksisnære data – skab systematisk udvikling af læringsmiljøet

SprogTrappeHuset er Huset Pia Thomsens udgave af SprogTrappen.

SprogTrappeHuset er mere end et vurderingsredskab. Det er en læringsplatform, hvor I i fællesskab kan blive klogere, blive udfordret og inspireret. I får et fælles sprog, konkrete redskaber til at omsætte data og mulighed for systematik og tydelig retning.

Vi har skabt et digitalt redskab der ligner SprogTrappen i papirudgave på en prik. Vi ved af erfaring, at ligheden skaber forståelse, motivation og engagement i hverdagen. Ligheden giver uendelige muligheder for at kombinere dynamisk hverdagsudvikling med strategisk – datainformeret – faglig ledelse af læringsmiljøet.

Kurser, foredrag og oplæg

Børns sprogudvikling – sprogpædagogisk praksis – fælles sproglig bevidsthed

Forskningen viser, at børns sprogudvikling fordrer et læringsmiljø af høj kvalitet. Hvordan ser det ud i praksis? Vi arbejder med at skabe bevidsthed, refleksion om den sprogpædagogisk praksis. Sammen med jer skaber vi nye vaner. I garderoben, på legepladsen, under måltidet. Måske har du brug for et kort, et langt oplæg – eller et kompetenceudviklingsforløb. Vi skræddersyr altid ud fra jeres behov, fordi det virker bedst i netop jeres arbejdsfællesskaber.

Vi ved en masse om følgende områder, men tøv ikke med at spørge om andre emner. Vi elsker at lære nyt sammen med jer.

Et sprogligt rigt læringsmiljø: hvordan ser det ud om tirsdagen på gul stue?

Børns sprogudvikling: læring, udvikling, fakta og myter

Forældreindsatser og forældrepartnerskaber: hvad er på færde og hvad er nyt?

Flersprogede børn

Forældrepartnerskaber og sprogindsatser i familien

Sprogudvikling i familien – forældrepartnerskaber – nysgerrige dialoger

Forskning viser, at børns sprogudvikling i høj grad påvirkes af samspil, kommunikation og sprog i familielivet. Når vi gennem åbne, nysgerrige dialoger indgår i et partnerskab med forældrene, skabes de bedste forudsætninger for at understøtte det individuelle barns trivsel, læring og sprogudvikling. Forældre og dagtilbud har ofte forskellige blikke på barnets udvikling: De ser, oplever og ønsker ikke nødvendigvis den samme adfærd og udvikling hos barnet. Partnerskaber er ikke så let, som det lyder, fordi vi træder ind i et rum, hvor vi har forskellige sociale og kulturelle normer og forventninger – og hvor der både er stærke følelser og fagprofessionel viden på spil. Nysgerrig?

SprogTrappen: Sådan etablerer I stærke forældrepartnerskaber med udgangspunkt i en fælles sprogudviklingsforståelse.

Forældrepartnerskaber version 3.0: Når normer og kulturer gør det svært at forstå hinanden. Hvad kan vi være fælles om?

Alt forældre skal vide om børns sprogudvikling: Hvordan støtter vi bedst vores barns sprogudvikling i hjemmet på en realistisk måde?

Det helt tidlige samspil og kommunikation mellem forældre og børn.

SprogTrappen 0 til 6;6 år

Vurdering – sprogpædagogiske indsatser – ledelse, overblik, retning og strategisk udvikling

SprogTrappen er et forskningsinformeret progressionsredskab og en metode til at arbejde systematisk med sprog i dagpleje, vuggestue, børnehave og i barnets overgang til skolelivet. SprogTrappen bygger på dine observationer fra hverdagen; det er nemlig her, I skal udvikle en indsats. SprogTrappens opbygning og metode sikrer, at I ikke bruger værdifulde pædagogiske ressourcer på endnu en vurdering eller tjekliste, men fokuserer på hvordan jeres praksis skal udvikles skridt-for-skridt gennem overskuelige, lette øvebaner. SprogTrappen skaber fælles faglig viden i personalegruppen og får for alvor værdi, når I arbejder i dybden med at omsætte data på individ-, gruppe eller læringsmiljøniveau. Det kalder vi data på pædagogikkens præmisser.

Datainformeret ledelse af sprog i læringsmiljøet

Forstå data – omsæt data til synlige handlinger i praksis – mål jeres resultater

Vi leverer komplekse ydelser og sætter en ære i selv at kunne gennemføre dem i praksis.

I Huset Pia Thomsen forstår vi data som en kilde til at forbedre indsatser, der retter sig mod børn med sproglige udfordringer. Men også som en kilde til tidlige forebyggende indsatser. Data er imidlertid komplekse, og de fordrer en tydelig organisatorisk ramme, en solid faglig ledelse og ikke mindst medarbejdernes anerkendende følgeskab. Data giver os mængder af information, men kun når vi kan læse dem, giver de indsigter og handlemuligheder i praksis.

Vi hjælper jer med at forstå, hvorfor og hvordan data er afgørende for jeres ledelsesbeslutninger. Hvad skal I arbejde med og vigtigere: Hvordan skal I arbejde? Sammen går vi på opdagelse i, hvori mulighederne består, og hvor udfordringerne ligger. En hensigtsmæssig brug af jeres data dæmmer op for kognitive uvaner og hjælper os til at træffe bedre beslutninger til gavn for medarbejdere og børnenes sprogudvikling.

Forskning viser, at høj kvalitet i dagtilbud er afgørende for børns trivsel, læring og udvikling. Men hvordan ser høj sproglig kvalitet ud i virkeligheden? Sprogvurderingsdata, SprogTrappedata eller logopædiske tests er ikke længere blot et evalueringsredskab, de er i stigende grad selve grundstoffet i den faglige ledelse. Hverdagsbrug af data sikrer, at vi finder de børn eller børnegrupper, der har brug for fokus eller noget særligt, mens en strategisk anvendelse åbner muligheder for målrettet at kvalitetsudvikle den sprogpædagogiske kultur hos medarbejderne. Er det leg, fælles opmærksomhed eller vedvarende fælles tænkning, vi skal fokusere på som afsæt for sprogarbejdet? Hvad er det lange seje træk hos jer?

Sproglige vanskeligheder og audiologopædi

Forskningsinformerede indsatser – specifikke metoder – organisationsudvikling

Sprogvejledere, sprogpædagoger og PPR-medarbejdere har ansvar for at kunne tilbyde både højtspecialiserede indsatser samt bidrage til at kvalitetsudvikle det generelle læringsmiljø i dagtilbud og skole. Vi hjælper jer med at skabe retning, prioritere og give de rigtige børn, den bedste hjælp. Vi har mangeårige erfaringer med blandt andet at:

Kompetenceudvikle audiologopæder og logopæder inden for specialiserede vidensområder eller metoder, eksempelvis DLD, ordforrådsstrategimetoder, morfo-syntaktisk udvikling eller pragmatiske vanskeligheder.

Udvikle bæredygtige kommunale indsatser, der trækker på både nyeste forskning og bedst praksis.

Faglige prioriteringer af opgaver og specialiserede tiltag.

Design og tilrettelæggelse af forebyggende tidlige indsatser, både monofaglige og tværfaglige.

Vi er optagede af, at I kommer i besiddelse af stærke faglige forudsætninger, så I kan løse disse opgaver på et forskningsbaseret niveau.

SprogTrappeHuset

Følg børns udvikling – få praksisnære data – skab systematisk udvikling af læringsmiljøet

SprogTrappeHuset er Huset Pia Thomsens udgave af SprogTrappen.

SprogTrappeHuset er mere end et vurderingsredskab. Det er en læringsplatform, hvor I i fællesskab kan blive klogere, blive udfordret og inspireret. I får et fælles sprog, konkrete redskaber til at omsætte data og mulighed for systematik og tydelig retning.

Vi har skabt et digitalt redskab der ligner SprogTrappen i papirudgave på en prik. Vi ved af erfaring, at ligheden skaber forståelse, motivation og engagement i hverdagen. Ligheden giver uendelige muligheder for at kombinere dynamisk hverdagsudvikling med strategisk – datainformeret – faglig ledelse af læringsmiljøet.

Kurser, foredrag og oplæg

Børns sprogudvikling – sprogpædagogisk praksis – fælles sproglig bevidsthed

Forskningen viser, at børns sprogudvikling fordrer et læringsmiljø af høj kvalitet. Hvordan ser det ud i praksis? Vi arbejder med at skabe bevidsthed, refleksion om den sprogpædagogisk praksis. Sammen med jer skaber vi nye vaner. I garderoben, på legepladsen, under måltidet. Måske har du brug for et kort, et langt oplæg – eller et kompetenceudviklingsforløb. Vi skræddersyr altid ud fra jeres behov, fordi det virker bedst i netop jeres arbejdsfællesskaber.

Vi ved en masse om følgende områder, men tøv ikke med at spørge om andre emner. Vi elsker at lære nyt sammen med jer.

Et sprogligt rigt læringsmiljø: hvordan ser det ud om tirsdagen på gul stue?

Børns sprogudvikling: læring, udvikling, fakta og myter

Forældreindsatser og forældrepartnerskaber: hvad er på færde og hvad er nyt?

Flersprogede børn

Forældrepartnerskaber og sprogindsatser i familien

Sprogudvikling i familien – forældrepartnerskaber – nysgerrige dialoger

Forskning viser, at børns sprogudvikling i høj grad påvirkes af samspil, kommunikation og sprog i familielivet. Når vi gennem åbne, nysgerrige dialoger indgår i et partnerskab med forældrene, skabes de bedste forudsætninger for at understøtte det individuelle barns trivsel, læring og sprogudvikling. Forældre og dagtilbud har ofte forskellige blikke på barnets udvikling: De ser, oplever og ønsker ikke nødvendigvis den samme adfærd og udvikling hos barnet. Partnerskaber er ikke så let, som det lyder, fordi vi træder ind i et rum, hvor vi har forskellige sociale og kulturelle normer og forventninger – og hvor der både er stærke følelser og fagprofessionel viden på spil. Nysgerrig?

SprogTrappen: Sådan etablerer I stærke forældrepartnerskaber med udgangspunkt i en fælles sprogudviklingsforståelse.

Forældrepartnerskaber version 3.0: Når normer og kulturer gør det svært at forstå hinanden. Hvad kan vi være fælles om?

Alt forældre skal vide om børns sprogudvikling: Hvordan støtter vi bedst vores barns sprogudvikling i hjemmet på en realistisk måde?

Det helt tidlige samspil og kommunikation mellem forældre og børn.

SprogTrappen 0 til 6;6 år

Vurdering – sprogpædagogiske indsatser – ledelse, overblik, retning og strategisk udvikling

SprogTrappen er et forskningsinformeret progressionsredskab og en metode til at arbejde systematisk med sprog i dagpleje, vuggestue, børnehave og i barnets overgang til skolelivet. SprogTrappen bygger på dine observationer fra hverdagen; det er nemlig her, I skal udvikle en indsats. SprogTrappens opbygning og metode sikrer, at I ikke bruger værdifulde pædagogiske ressourcer på endnu en vurdering eller tjekliste, men fokuserer på hvordan jeres praksis skal udvikles skridt-for-skridt gennem overskuelige, lette øvebaner. SprogTrappen skaber fælles faglig viden i personalegruppen og får for alvor værdi, når I arbejder i dybden med at omsætte data på individ-, gruppe eller læringsmiljøniveau. Det kalder vi data på pædagogikkens præmisser.

Datainformeret ledelse af sprog i læringsmiljøet

Forstå data – omsæt data til synlige handlinger i praksis – mål jeres resultater

Vi leverer komplekse ydelser og sætter en ære i selv at kunne gennemføre dem i praksis.

I Huset Pia Thomsen forstår vi data som en kilde til at forbedre indsatser, der retter sig mod børn med sproglige udfordringer. Men også som en kilde til tidlige forebyggende indsatser. Data er imidlertid komplekse, og de fordrer en tydelig organisatorisk ramme, en solid faglig ledelse og ikke mindst medarbejdernes anerkendende følgeskab. Data giver os mængder af information, men kun når vi kan læse dem, giver de indsigter og handlemuligheder i praksis.

Vi hjælper jer med at forstå, hvorfor og hvordan data er afgørende for jeres ledelsesbeslutninger. Hvad skal I arbejde med og vigtigere: Hvordan skal I arbejde? Sammen går vi på opdagelse i, hvori mulighederne består, og hvor udfordringerne ligger. En hensigtsmæssig brug af jeres data dæmmer op for kognitive uvaner og hjælper os til at træffe bedre beslutninger til gavn for medarbejdere og børnenes sprogudvikling.

Forskning viser, at høj kvalitet i dagtilbud er afgørende for børns trivsel, læring og udvikling. Men hvordan ser høj sproglig kvalitet ud i virkeligheden? Sprogvurderingsdata, SprogTrappedata eller logopædiske tests er ikke længere blot et evalueringsredskab, de er i stigende grad selve grundstoffet i den faglige ledelse. Hverdagsbrug af data sikrer, at vi finder de børn eller børnegrupper, der har brug for fokus eller noget særligt, mens en strategisk anvendelse åbner muligheder for målrettet at kvalitetsudvikle den sprogpædagogiske kultur hos medarbejderne. Er det leg, fælles opmærksomhed eller vedvarende fælles tænkning, vi skal fokusere på som afsæt for sprogarbejdet? Hvad er det lange seje træk hos jer?

Sproglige vanskeligheder og audiologopædi

Forskningsinformerede indsatser – specifikke metoder – organisationsudvikling

Sprogvejledere, sprogpædagoger og PPR-medarbejdere har ansvar for at kunne tilbyde både højtspecialiserede indsatser samt bidrage til at kvalitetsudvikle det generelle læringsmiljø i dagtilbud og skole. Vi hjælper jer med at skabe retning, prioritere og give de rigtige børn, den bedste hjælp. Vi har mangeårige erfaringer med blandt andet at:

Kompetenceudvikle audiologopæder og logopæder inden for specialiserede vidensområder eller metoder, eksempelvis DLD, ordforrådsstrategimetoder, morfo-syntaktisk udvikling eller pragmatiske vanskeligheder.

Udvikle bæredygtige kommunale indsatser, der trækker på både nyeste forskning og bedst praksis.

Faglige prioriteringer af opgaver og specialiserede tiltag.

Design og tilrettelæggelse af forebyggende tidlige indsatser, både monofaglige og tværfaglige.

Vi er optagede af, at I kommer i besiddelse af stærke faglige forudsætninger, så I kan løse disse opgaver på et forskningsbaseret niveau.