Huset Pia Thomsen

hej@husetpiathomsen.dk
Telefon: 30746071 (mandag-torsdag kl. 09-12)

Kontakt

Direktør og grundlægger af Huset Pia Thomsen
Børnesprogsforsker, ph.d., lektor

Pia Thomsen er en anerkendt forsker inden for området sprogtilegnelse hos børn i førskolealderen. Hun har været med til at grundlægge forskningsfeltet børnesprog i Danmark og udvikle audiologopædien på Syddansk Universitet. Hun har gennem årene publiceret en lang række videnskabelige artikler i både nationale og internationale tidsskrifter og er i dag en af de største faglige kapaciteter, når det handler om udvikling af sprogpædagogik i læringsmiljøet i dagtilbud og indskoling.

Det er Pia Thomsen, der står bag udviklingen af det nytænkende sprogudviklingsredskab og -metode SprogTrappen, der allerede benyttes af mange kommuner rundtom i landet som et vurderings- og indsatsredskab i arbejdet med systematisk at kvalitetsudvikle læringsmiljøet og med at arbejde datainformeret på pædagogikkens præmisser.
 • Ph.d.-afhandling om danske småbørns grammatiske udvikling, herunder en databaseret sprogudviklingsmodel   
 • Lektor og studieleder på Syddansk Universitet (2000-2017) 
 • Docent på Professionshøjskolen Absalon (2017-2018) 
 • Næstformand i censorformandskabet for audiologopædi (2007-2019) 
 • Cand.mag. i nordisk og fransk (2000, Syddansk Universitet og Louvain-La-Neuve Universitetet i Bruxelles) 
 • Udpeget medlem af diverse ekspertudvalg nedsat af blandt andre Undervisningsministeriet, EU-kommissionen og Danmarks Evalueringsinstitut  
 • Projektleder på en lang række kompetenceudviklingsprojekter i kommuner og regioner.  
Særlig ekspertise inden for:
 • strategisk kvalitetsudvikling af dagtilbud, sparring og rådgivning på chefniveau  
 • datainformeret praksisudvikling, ledere, faglige ledere og medarbejdere  
 • udvikling af tværfaglige tidlige indsatser, fx PPR, sundhedspleje, dagtilbud og skole  
 • undervisning om børns sprogudvikling, herunder flersprogethed og udviklingsmæssige sprogforstyrrelser  
 • udvikling af sprogpædagogisk arbejde i praksis, herunder sparring og supervision  
 • logopædiske metoder med fokus på leksikon, morfo-syntaks og psykolingvistik (kognition) 
 • udvikling af forskningsinformerede kommunale indsatser til børn med mistanke om DLD ud fra en pragmatisk bottom-up-tilgang 
 • udvikling af forskningsbaserede progressionsredskaber, SprogTrappen og SprogTrappen Digital til børn i alderen 0 til 6;6 år.  
Forsknings- og udviklingskonsulent

Cand.mag. i audiologopædi
Særlig ekspertise inden for:
 • undervisning om børns sprogudvikling  
 • kompetenceudvikling af dagplejen med fokus på samspil, kommunikation og sprog 
 • udvikling af sprogpædagogisk arbejde i praksis, herunder sparring og supervision
 • udvikling af sprogpædagogisk materiale, herunder SprogTrappen Digital
 • undervisning om og udvikling af Dynamisk Assessment på såvel udrednings- som interventionsniveau.  
Forsknings- og udviklingskonsulent

Cand.mag. i audiologopædi, lektor
Særlig ekspertise inden for:
 • børns sprogudvikling, såvel typisk som atypisk udvikling  
 • indsatser inden for det sprogpædagogiske område
 • forældresamarbejde og forældreindsatser
 • undervisning inden for det logopædiske felt, herunder tværfaglige indsatser
 • sparring og aktionslæring i praksis og i læringsmiljøet.
Sprogpædagogisk udviklingskonsulent

Professionsbachelor i pædagogik
Diplomuddannelse i børns sprog
Særlig ekspertise inden for:
 • vejledning inden for børns sprogudvikling og pædagogisk praksis
 • udvikling af sproglige og fysiske læringsmiljøer
 • oversættelse og opsættelse af data til pædagogisk praksis
 • forældresamarbejde og forældreindsatser
 • ledelsessparring, herunder systematik og organisering af arbejdet med børns sprog i dagtilbud
 • pædagogisk praksiserfaring fra fritidshjem/SFO, vuggestue og børnehave.

Tilmeld dig til
vores nyhedsbrev